Sunday, September 23, 2007

Tävling och Tävling


Just nu är jag inte med i några Seo-tävlingar och det känns skönt, men det är med en viss saknad, efter den perioden, då tävlandet upptog all min tid.

No comments: